Inrichtingsvoorwaarden

Wie kan wedstrijden inrichten: 

Alle rijverenigingen, clubs of maneges.

De inrichter zorgt voor voldoende parking voor vrachtwagens en personenwagens.

Een verzorgde graspiste en paddock met voldoende afmetingen, bodem gras of zand met een volledige afsluiting.

Er moet hindernismateriaal voorzien zijn voor min. 15 behoorlijke gevulde hindernissen en versiering. De achterste balken van de breedtesprongen zullen verplicht gedragen worden door veiligheidslepels.

Daarnaast is er ook hindernismateriaal nodig voor min. 2 oefensprongen in de paddock: 1 rechte + 1 breedtesprong voorzien van veiligheidslepels.

De inrichter voorziet een degelijke afgesloten jurytoren, elektriciteit, tafels en stoelen (min. 4 personen).
Hij voorziet een afgesloten veilige ruimte voor de paddockoverste.

Middagmaal en drank voor jury en medewerkers (max. 8 personen)

De inrichter dient in te staan voor:

*aanwezigheid parcoursbouwer
*aanwezigheid voldoende bekwaam pistepersoneel (incl. persoon welke de piste opent en sluit)
*verzorging protocol prijsuitreiking per proef
*deskundige EHBO-diensten of medisch verantwoordelijke, aanwezig ter plaatse gedurende de ganse wedstrijd
*hoefsmid - dierenarts - geneesheer is bereikbaar
*sabam

De inrichter zorgt voor bekers 1 per proef, stalplaten en/of erelinten 1 per 4 deelnemers.


Kampioenschap: HRVV schenkt bekers + schouderlinten + medailles voor de laureaten
(goud/zilver/brons) De inrichter zorgt voor mooie naturaprijzen in samenspraak met het bestuur.

Het HRVV zorgt voor:

*Jury: voorzitter jury - jurysecretaresse - chronobediening - paddockoverste.
*Wedstrijdsecretariaat.
*Elektronische chrono - geluidsinstallatie - publiceren van vraagprogramma - opstellen startlijsten.
*Inschrijvingen - prijzengeld.

Borg:

De borg bedraagt €100 per wedstrijd volledig te betalen op de kalendervergadering.
Na afloop van de wedstrijd en indien bovengemelde objectieve criteria gerespecteerd worden, zal men de terugbetaling van de borg ontvangen (bij niet naleven is elke factor evenwaardig om eventueel tot gedeeltelijke terugbetaling over te gaan)

Bij annulatie van een wedstrijd wordt de borg in geen geval terugbetaald.

Vergoedinginrichters

Er wordt 100€ voorzien aan de inrichter voor de parcourbouwer.

Vanaf 200 startende combinaties wordt 1 euro per combinatie toegekend aan de inrichter.

Voor het seizoen 2014 zal het HRVV instaan voor het personeel EHBO .